Bov kirke. Bylderup Sogn Menighedsråd

Bov Kirke (Padborg, Danmark)

Bov kirke

På alteret står der to gamle alterstager fra omkring 1650. På den gamle kirkegård står der i nærheden af kirken ud for sydsiden af koret en gravsten rejst over bl. Kirken havde indtil da haft et blytag, men det blev fjernet og støbt om til kugler. Der var naturligvis studedrivere til at drive studene den lange vej fra Viborg og omegn. I 1741 fulgte et dødsregistre, og i 1741 fulgte en fortegnelse over kirkens inventar.

Nächster

Dengang » Livet omkring Bov Kirke

Bov kirke

Han var meget interesseret i fortiden, og ved Tønder Landevej nord for Bov, opdagede han en gammel kirkegård. Man blev i princippet begravet, så man kom til at ligge i den retning i forhold til kirken, hvor man kom fra. Det vides, at hele blytaget dengang blev stjålet. Afløseren for Kevin Ocksen Asmussen skal findes i en helt ny ansøgningsrunde. Elisa Bagger Sørensen, Holger Lauritzen og Kathrine Gents 12. Ikke blot kirkegården blev beplantet men også præstegårdshaven, der gik for at være den smukkeste i Flensborg Provsti. Angiveligt skulle kirken have fået foræret en messehagel i 1632 af herredsfoged Lorentz Nissen.

Nächster

Bov sogn skal finde to nye præster

Bov kirke

Treårskrigen, 1848-50 gik ikke sporløs hen over Bov. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte. Setting this up takes just a few minutes - for instructions. Den ene er rejst over kaptajn Lindencrone og den anden over menig Knud Chr. Her kunne de syge overvære gudstjenesten og måske også modtage brød og altervin. At have en hovedfærd-selsåre løbende gennem sognet i hen ved 1000 år må have påvirket Bov sogn og dens kirke.

Nächster

Bov Sogn

Bov kirke

Skovudvalg: Henrik Nissen Holger Lauritzen,Henning Johannsen Landbrugsudvalg: Matthies Matthiesen, Holger Lauritzen, Henning Johannsen. Måtte ikke holde danske gudstjenester Nu blev der holdt danske prædikener og undervist på dansk i præstegården. Det nåede dog ikke at blive færdig i hans embedsperiode. Forhistorien til dette kan måske have været krigshandlinger i området, en følge af én af svenskekrigene. I 1963 fik man isat jernvinduer, i stedet for de gamle trævinduer. Vi har ligeledes fælles kirkekontor beliggende i Bov, hvor man skal henvende sig ved spørgsmål om attester, navneændringer, kirkebogsopslag mm.

Nächster

Bov Kirke under renovation

Bov kirke

Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Tilsvarende sad mændene i den sydlige side af kirken og kvinderne i den nordlige. Biskopperne arbejder tæt sammen med Kirkeministeriet for at håndtere situationen. Gravstederne på den gamle kirkegård omkring kirken var opdelt efter afdødes bopæl. En af pastorerne, Jessen har efterladt et spændene manuskript med titlen En beskrivelse af Bov før 1754. Der blev ydet en erstatning på 600 mark, og kirkekassen måtte altså med 520 mark.

Nächster

Bov sogn

Bov kirke

Kirkeudvalg: Alle på nær kirkeværgen og medarbejderrepræsentant. Mere om det nuværende alter senere. Det sagdes, at hvis han gik en tur gennem Bov, var det ikke et menneske at se. Æ Backhus Præst Efterfølgeren Andreas Hansen 1844 — 1850 blev hentet fra Hjerpsted, hvor hans præstegård var brændt. Men han fik lov til at holde indvielsestalen den 5. Det allerførste slag i den krig stod ved Bov den 9. Opskriften til Bommerlunder kommer fra Bommerlund kro ved Hærvejen i Bov Sogn.

Nächster